Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het wegvervoer

Het CMR Verdrag van 1956, die het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden regelt, geeft niet op alle vragen een antwoord. Op de keerzijde van de door de erkende federaties, waaronder Febetra, uitgegeven CMR vrachtbrieven bevinden zich (uniforme) algemene voorwaarden transport. Deze werden in het najaar van 2017 door de drie federaties geactualiseerd.

Deze algemene voorwaarden transport kunnen beschouwd worden als een aanvulling van het CMR Verdrag. Ze regelen aangelegenheden als de wachturen, de aansprakelijkheid voor laad-en losoperaties, de betalingstermijnen, ed meer.

Algemene voorwaarden hebben rechtskracht indien tegenpartij ze kende en aanvaardde, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend.

Hiernaast vindt u deze algemene voorwaarden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18 – jur@febetra.be.

Algemene logistieke voorwaarden

Door de hevige concurrentie die transportondernemingen ondergaan, samen met de constante druk op de prijzen, hebben velen onder hen verscheidene logistieke diensten ontwikkeld.Het juridisch kader en de regels in de transportwereld zijn alom bekend en vervat in de CMR-reglementering.

Op het vlak van de logistiek ontbrak er, door een snelle ontwikkeling, een zekere juridische basis.BELOTRA, de logistieke commissie van Febetra, samen met het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen(KVBG) en met de steun van alle federaties uit de transportsector en de Confederatie der Expediteurs van België gingen aan de slag om algemene logistieke dienstverleningsvoorwaarden op te stellen. De eerste versie was van kracht sinds 27/11/2003. Na 12 jaar heeft de sector geoordeeld dat deze voorwaarden aan een update toe waren. De tweede versie is van kracht sinds 9 oktober 2015.

Ze zijn beschikbaar in 4 talen (NL,FR,D,GB) en kunnen hiernaast gedownload worden. De Nederlandse tekst is gezaghebbend.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18 – jur@febetra.be.

Algemene voorwaarden containervervoer

Door bijkomende administratieve eisen van terminaloperatoren, rederijen en douane is efficiënt en economisch rendabel containertransport zo goed als onmogelijk geworden. Opdrachtgevers van het transport eisen van de vervoerder de grootste flexibiliteit. Tegelijkertijd worden alle verantwoordelijkheden afgeschoven op diezelfde vervoerder met tal van kosten tot gevolg. Kosten die moeilijk kunnen worden verhaald op de opdrachtgever hoewel deze precies voor deze laatste partij gemaakt moeten worden.

De algemene voorwaarden voor containervervoer werden opgesteld op vraag van vervoerders gespecialiseerd in containervervoer.

In dit document worden een aantal niet-bindende voorbeelden gegeven van mogelijke clausules die u als vervoerder kan gebruiken om uw eigen, bedrijfsgebonden voorwaarden op te maken.

Hiernaast vindt u deze algemene voorwaarden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, alsmede een verklarende nota.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18 – jur@febetra.be.